PROTIPOŽÁRNÍ BARVY

PROTIPOŽÁRNÍ BARVY ZERO


Sortiment protipožárních nátěrových hmot ZERO obsahuje kompletní systém pro barevnou či čirou ochranu dřeva a kovu.Veškeré výrobky splňují přísné certifikační normy a samozřejmě i velmi důležité testy na obsah emisí těkavých organických sloučenin dle VOC 2010.