barvylaky.net

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY A OMÍTKY

Zateplování fasád - jaké systémy využijete?

Zateplení fasád z důvodu zlepšení tepelně-izolačních vlastností stěn je jedním z nejčastějších důvodů provádění rekonstrukcí celých objektů, či samostatných stěn. Dle charakteru objektu a stavu stěn je možné použít tzv. kontaktní zateplovací systémy, využívající obvykle polystyrenové, nebo minerální deskové izolanty. Většinou jsou uchycované na stěny kombinací lepení a kotvení talířovými hmoždinkami, s následným přestěrkováním a aplikací finální omítkoviny, která při zateplování fasád zajistí požadovaný vzhled i ochranu všech podkladních vrstev.

Zateplení fasád - kdy nemůžete použít klasický způsob?

V některých případech však není možné tento typ zateplení fasády použít, například v případě zvýšené vlhkosti stěn, extrémně členitých fasád či historických objektů pod památkovým dohledem. V takových případech je možnou variantou aplikace speciálních minerálních jádrových omítek, které zajišťují rychlý odvod vlhkosti z podkladu, eliminují i případný prostup solí a zároveň výrazně přispívají ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností stěn.

Volba daného zateplvacího systému, či materiálu, na zateplování fasád by vždy měla být podmíněna pečlivým technickým posouzením stěn a zohlednit individuální požadavky a potřeby objektu i investora.

düfa Therm Holzbau

Společnost Meffert ČR spol. s r.o. je dlouholetým dodavatelem vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) pro odborné zpracovatele. Nabízí systémy s polystyrénovým a minerálním izolantem, doplněné širokým spektrem ušlechtilých tenkovrstvých omítek pro jejich povrchovou úpravu. Další certifikovaný fasádní systém určený na dřevostavby s podkladními deskami STEICO nebo PAVATEX se nazývá düfa Therm Holzbau. Systém je odzkoušen na vhodnost vrchních vrstev z hlediska soudržnosti, tak i z hlediska paropropustnosti.

Proč zateplovat ?

• zateplení domu = návratná investice• možnost úspor 30 - 50 % nákladů na vytápění• zvýšení tepelné pohody v místnostech• omezení vzniku plísní• prodloužení životnosti fasády• možnost řešení některých vad stávajícího fasádního líce

1. Příprava podkladu

Podklad pro aplikaci na zateplovací systémy (pro lepení izolačních desek) se musí připravit tak, aby splňoval tyto podmínky:• rovinnost ( odstranění, nebo vyrovnání nerovností podkladu )• čistota podkladu ( odstranění prachu, mastnoty a separačních vrstev)• vyhovující vlhkost podkladu• pevnost a soudržnost podkladu bez výskytu nežádoucích vad (nesoudržné vrstvy odstranit, savé podklady penetrovat - nejlépe štětkou, vhodným způsobem sanovat vady podkladu).

2. Základní vrstva a její výztuž

Základní vrstva je důležitá pro mechanickou odolnost celého systému a vytváří podklad pro finální povrchovou úpravu. Správným provedenímzákladní vrstvy zajišťujeme dlouhodobou ochranu izolantu před mechanickými i klimatickými vlivy.

3. Povrchová úprava

Finální fází kompletního zateplovacího systému je povrchová úprava. S její aplikací můžeme začít po vyzrání základní vrstvy (min. 7-10 dní).Nejprve plochu napenetrujeme příslušným penetračním nátěrem a po proschnutí penetrace (obvykle druhý den po její aplikaci), se nanáší finální povrchová úprava. Omítky se obvykle natahují nerezovým hladítkem a ihned poté se zpracovávají plastovým hladítkem nebo válečkem do požadované struktury. Vhodné jsou strukturální omítky s min. velikostí zrna 1,5 mm. Případné přetírání barvou může následovat až po dokonalém vyzrání a vytvrdnutí omítky. Tmavé odstíny = vyšší teplota povrchu zateplovacího systému.Přehřívání povrchu zateplovacího systému může způsobit rychlejší stárnutí jeho komponent a tím zkrácení životnosti celého systému. Pro ETICS se nedoporučují odstíny s HBW 30. Vhodnost vybraného odstínu konzultujte s dodavatelem.   

Vnitřní zateplení budov

Vnitřní zateplení přichází na scénu v momentě, kdy z nějakého důvodu nemůžeme zateplit fasádu zvenčí. Tento problém vyvstává u fasád s členitými povrchy - tedy v případě, kdy jsou fasády zdobeny štuky, vlysy a podobně. I u takových fasád je ale potřeba zachovat tepelnou izolaci , aby nedocházelo k únikům cenné energie.

Co má předcházet vnitřnímu zateplení?

K vnitřnímu zateplení je nutné využít zcela odlišných systémů, než jaké jsou běžné při zateplování fasády. Pro zateplení domu ze strany interiéru je nutné použít k tomu určené komponenty i materiály. Důležitou roli zde hraje i předchozí posouzení konstrukce budovy a zjištění míry kondenzující se kapaliny.

Tip na vnitřní zateplení

V případě, že nemůžete či vhodné aplikovat zateplovací systémy venkovního nebo vnitřního zateplení, použijte speciální duální omítky Sanaver DUO.

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.